Naczynia liturgiczne – lista

Naczynia liturgiczne

Naczynia liturgiczne używane są podczas sprawowania mszy świętej, dla uczestników liturgii pełnią więc ważną rolę. Początkowo były to przedmioty codziennego użytku, z czasem jednak Kościół wypracował ściśle określone rodzaje naczyń mające konkretne przeznaczenie w trakcie sprawowania mszy świętej. Te mające bezpośrednią styczność z komunikantami i winem przemienionymi w Ciało i Krew Chrystusa już w średniowieczu wykonywano z metali szlachetnych lub przynajmniej pozłacano. Zasada ta stosowana jest do dziś. Ogólne Wprowadzenie Do Mszału Rzymskiego podaje, że materiały z których wykonuje się naczynia liturgiczne, powinny być”szlachetne, trwałe i odpowiednie na użytek sakralny”.

Popularne Naczynia Liturgiczne

Kielich – jest jednym z podstawowych naczyń liturgicznych. To do niego wlewane jest wino mszalne, podczas przemienienia stające się najprawdziwszą Krwią Chrystusa, która chwilę później bezpośrednio z kielicha zostaje spożyta- najczęściej jedynie przez kapłana, niekiedy jednak również wierni przyjmują komunię pod obiema postaciami. Podczas mszy kielich przykrywany jest tzw. palką- kawałkiem materiału chroniącym konsekrowane wino przed dostaniem się zanieczyszczeń.

Patena – ma formę płaskiego talerzyka, na którym kładzie się konsekrowane komunikanty, a więc Ciało Jezusa. Podczas eucharystii, w trakcie przemieniania, znajduje się na ołtarzu obok kielicha z Jego Krwią.W symbolice liturgicznej patena, podobnie jak kielich, symbolizuje nowy grób Chrystusa, ponieważ w naczyniach tych składane jest Ciało i Krew zmartwychwstałego Boga.

Rodzajem pateny są także talerzyki z uchwytami trzymane przez ministrantów pod brodami wiernych przystępujących do komunii (tzw. pateny kielichowe). Są zabezpieczeniem, by okruchy Ciała Pańskiego nie upadły na ziemię.

Puszka (cyborium) – służy do przechowywania Ciała Pańskiego. To z niej kapłan bierze konsekrowane komunikanty udzielając komunii wiernym podczas mszy lub udając się do chorych. Podobnie jak kielich i patena jest jednym z ważniejszych naczyń liturgicznych, ponieważ ma styczność z Ciałem Jezusa.

Ampułki – zwykle wykonane są ze szkła. Podczas przygotowania darów znajduje się w nich się w nich woda i wino, które następnie zostają wlane do kielicha. Używane są również w obrzędzie umycia rąk (tzw. lavabo) przez sprawującego eucharystię kapłana oraz do obmycia (puryfikacji) innych naczyń liturgicznych, zwykle kielicha i pateny i puszki.

Lawatarz – ma formę niewielkiego, najczęściej metalowego dzbanuszka umieszczanego w nieco większej miseczce o płaskim dnie. Podobnie jak ampułki używany jest podczas obrzędu obmycia rąk w trakcie ofiarowania (lawatarz zwykle wybierany jest podczas bardziej uroczystych mszy) ale również w zakrystii, przed rozpoczęciem eucharystii.

Waskulum – to niewielkie naczynie z wodą. Zwykle znajduje się obok tabernakulum. Po udzieleniu komunii wiernym kapłan oczyszcza w nim palce (ablucja). Okruszki hostii rozpuszczają się w wodzie.

Monstrancja – używana jest do umieszczenia w niej Najświętszego Sakramentu, gdy ma zostać wystawiony na ołtarz w celu adoracji lub podczas procesji, np. w święto Bożego Ciała. Zwykle ma bardzo ozdobną formę. Sama hostia umieszczana jest w tzw. melchizedeku- półokrągłej podtrzymującej konsekrowany opłatek oprawie.

Pełną listę naczyń liturgicznych używanych podczas mszy świętej znajdziecie na stronie Sacrum.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*